ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี ครูนิรัตน์ บุญเรืองขาว กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยมีผลคะแนน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดต่อ 3 ปี ปีการศึกษา 2558 - 2560
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,18:16   อ่าน 304 ครั้ง