ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,19:52   อ่าน 147 ครั้ง