ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด การบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลับราชภัฏนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,13:30   อ่าน 320 ครั้ง