ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2563,16:54   อ่าน 19 ครั้ง