ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียน 5 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน และปรับภูมิทัศน์โดยการปูอิฐตัวหนอนและทำทางเท้า เป็นเงินงบประมาณ 529,000 บาท
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,13:11   อ่าน 177 ครั้ง