ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเงิน รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,19:37   อ่าน 46 ครั้ง