ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารบัญ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,08:24  อ่าน 576 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,08:24   อ่าน 576 ครั้ง